Verschijningen
De algemene ervaring van alle exorcisten die zich aan dit onderwerp gewijd hebben, is vastgesteld te hebben dat er vaak een derde fenomeen bestaat, dat zich volledig van bezetenheid en infestatie onderscheidt: geesten. Geesten zijn verschijningen van mensen die in het vagevuur zijn. Deze verschijningen hebben kenmerken die steeds dezelfde zijn en zeer verscheiden van infestaties:

•  de ziel verschijnt in menselijke vorm

•  zegt niets

•  verschijnt op een bedreigende en schrikwekkende manier

et beweegt nooit voorwerpen en maakt geen geluid. De verschijning staart alleen maar naar je, op een onvriendelijke manier, en verdwijnt dan weer. We weten dat het de duivel niet is, omdat het verschijnsel niets anders doet. Het verdwijnt volledig wanneer er missen voor gedaan worden en er wordt gebeden voor hun ziel. Deze verschijningen zijn manieren om onze aandacht te trekken zodat er gebeden zouden gebeden worden voor hen.

RETURN

INDEX