Infestatie van een huisInfestatie is een fenomeen waarbij de duivel een plaats bezit. Infestatie van een huis kan gebeuren wanneer spiritisme, satanische riten, Santeria (voodoo) of andere vormen van esoterische aktiviteiten continu plaatsvinden in dat huis.

Wanneer de duivel een plaats bezit, kan hij dingen doen bewegen op zijn bevel, of geluiden of geuren veroorzaken. Dit zijn de beroemde gevallen gekend als poltergeist. Deze fenomenen komen niet door ongekende geesten, maar eerder door demonen. Dit kan bewezen worden door het feit dat met gebed alle poltergeist-fenomenen verdwijnen.

We moeten de bewoners van deze plaatsen gerust stellen, door te zeggen dat infestatie nooit leidt tot bezetenheid van een persoon die er woont.

In deze gevallen kan de priester een keer in het huis bidden en dan de familie aanmoedigen dagelijks samen te komen om er samen te bidden. Ze kunnen de rozenkrans bidden, samen de Bijbel lezen, wijwater in de kamers sprenkelen, samen voor een heiligenbeeld staan en bidden voor bescherming enz... En natuurlijk Sint Michaell vragen om de kwade geest buiten te drijven...

In de gevallen van infestatie, vragen de families meestal aan de priester om alles te doen. Hoewel de priester de mensen moet doen inzien dat ze zelf kunnen doen wat ze de priester vragen te doen. Het gezamelijk gebed van een familie kan gemakkelijk de kracht van de duivel over deze plaats breken indien ze volharden in het gebed gedurende weken of maanden. Indien na deze periode, het fenomeen nogaltijd voortduurt, dan moeten ze hun toevlucht nemen tot de priester.

 

Appendix voor priesters

..................................................

De priester moet niet al te gemakkelijk geloven in de getuigenissen over hetgeen er in een huis gebeurt, tenzij er getuigenissen zijn die tenminste twee getuigen hebben. Wanneer een bezeten persoon een priester opzoekt, kan de priester bidden en de manifestatie van de duivel verifiëren, maar in een zaak van infestatie gebeurt er niets wanneer de priester in de geïnfesteerde plaats bidt. Daarom moet hij volledig afgaan op hetgeen hem verteld wordt. Het resultaat is dat er geen manier is om zekerheid te krijgen of er inderdaad infestatie plaatsvindt of dat het een zaak is van autosuggestie. De enige manier om zekerheid te verwerven is dat verschillende getuigenissen overeenkomen over de buitengewoonlijke zaken waarover ze spreken.

Enkel in die gevallen waarin de fenomenen zeer ernstig zijn en de familie sinds weken bidt, kan de priester toestemming vragen aan de bisschop om naar het huis te gaan en de ritus te gebruiken die staat in Appendix II van de Exorcisme Ritus.

Over het algemeen zijn bijna alle gevallen veroorzaakt door autosuggestie. Maar zeggen ‘bijna alle' is niet hetzelfde als ‘alle'. Indien dit wel zo zou zijn, zou de Kerk nooit deze Appendix II ingesloten hebben.

RETURN

INDEX