Duivelse Invloeden


 

Het eerste dat gezegd moet worden is dat, zoals in het geval van bezetenheid het mogelijk is volledige zekerheid te bekomen, of ten minste morele zekerheid, dat een persoon aan bezetenheid lijdt, kan hetzelfde niet gezegd worden van demonische invloeden waaraan sommige mensen lijden. In de gevallen van demonische invloeden zijn de gegevens etherischer, onvatbaarder en in de meeste gevallen niet na te trekken. I zeg in de meeste gevallen, want in sommige gevallen is het oorzakelijk verband tusen de duivel en het lijden meer dan duidelijk aangetoond.

Het is juist dat er gevallen geweest zijn waarin, sommige visoenen, dagelijkse nachtmerries, aan de oppervlakte komende psychologische problemen en andere dingen duidelijk aangetoond hebben dat ze verbonden zijn met de daden van de duivel.

Maar, zelfs wanneer er gevallen zijn waar deze verbondenheid ontwijfelbaar is en direct, desondanks, in het merendeel van de gevallen, moeten we duidelijk blijven dat het bijna nooit mogelijk is met zekerheid te weten of een fenomeen van de duivel komt of natuurlijke oorzaken heeft.

Natuurlijk zijn er mensen geweest voor wie, na maanden of jaren, de medische wetenschap er niet in geslaagd is een oplossing te vinden voor hun schijnbare physische of psychologische problemen, en, desondanks, het bevrijdingsgebed een oplossing gebracht heeft voor hun probleem.

Mensen die lijden aan de invloed van de duivel kunnen een oplossing vinden in het bevrijdingsgebed. Het bevrijdingsgebed is een gebed dat Christelijke groepen bidden om de bevrijding van een persoon te vragen van eender welke kwade invloed van de duivel hij/zij ook mag hebben. Deze types van gebeden zijn komen zeer vaak voor in Charismatische Hernieuwingsgroepen. Maar iedere gebedsgroep kan tussenkomen voor een broeder of zuster om bevrijd te worden van eender welke touwen waarmee de duivel hem of haar gebonden heeft.

Indien op dit moment iemand geen gebedsgroep kan vinden voor het bidden van het bevrijdingsgebed, kan die persoon het gebed hieronder bidden.

En indien, bij het bidden van het onderstaande gebed de persoon zich ieder keer beter voelt, en de beterschap is blijvend, kan dit een teken zijn dat het fenomeen waarmee die persoon te maken had een bovennatuurlijke oorzaak had.

Een persoon die gelooft dat hij/zij lijdt in de geest of het lichaam van een invloed van de duivel die buiten het gewone komt, kan iedere dag volgend gebed opzeggen:

Heer, allerhoogste, barmhartige en almachtige God,

Vader, Zoon en Heilge Geest,

Drijf alle invloed van kwade geesten uit me,

Vader, in de naam van Christus, Ik vraag U elke banden dat de duivel rond me heeft te breken.

Stort het kostbare bloed van Uw zoon over me uit.

Moge zijn onbevlekte en verlossende bloed alle bindingen van mijn lichaam en geest verbreken.

I vraag U dit door de tussenkomst van de Hoogst Heilige Maagd Maria.

Aartsengel Sint-Michael, kom tussen om me te helpen.

In de naam van Jezus beveel ik alle duivels die me zouden kunnen beïnvloeden, me voor altijd te verlaten.

Door Zijn geseling, Zijn doornenkroon, Zijn kruis,

Door Zijn bloed en Verrijzenis, beveel ik alle kwade geesten mij te verlaten.

Door de Ware God

Door de Heilige God

Door God die alles kan,

Ik beveel u, lelijke demoon, me te verlaten in de naam van Jezus, mijn Redder en Heer.

.............................

Dit gebed moet iedere dag opgezegd worden, minstens één keer of meer. Belangrijker dan de ogenblikken waarop dit gebed gebeden wordt of het aantal keer, is de overtuiging en het geloof waarmee dit gepaard gaat. Zo doende, is het nodig zich te concentreren op het gebed, God nederig smeken en bevelend dat de duivel u verlaat. Dit gebed maakt deze vraag bij God met nederigheid en liefde, maar gebiedt ook de duivel de duivel te vertrekken, zonder wraak, maar enkel in het geloof.

Het moet ook verstaan worden dat dit gebed vaak gepaard met gaan met de bekering van de persoon. Dat betekent dat het zinloos is te bidden dat de duivel ons niet meer zou beïnvloeden, wanneer we in doodzonde leven.

De persoon die met de duivel wenst te breken, moet te biechten gaan, de mis bijwonen op zondag and de tien geboden onderhouden. Des te meer iemand zich wijdt aan het gebed (rozenkransen, bijbelmeditatie, enz...), des te meer de duivelse invloed weg zal ebben.

RETURN

INDEX