Kan de duivel slecht geluk veroorzaken?


 

Zelfs wanneer je volledig overtuigd kan zijn dat de duivel of andere verborgen krachten oorzaak zijn van uw continue mislukkingen en ongelukken in jouw leven, moet je weten dat deze kwellingen die jouw overkomen zijn, deel uit maken van de beproevingen van het leven. We zijn pelgrims in deze wereld alle kwaad dat er ons overkomt maken deel uit van deze beproeving. .


Appendix voor priesters

.....................................................

Dit is een van de meest voorkomende consultaties die priesters krijgen van mensen die, op een bepaal moment in hun leven, geloven in de effecten van een bepaald soort magie. Het eerste wat er zou geantwoord moeten worden is dat, vanuit Christelijk perspektief, spreken van goed of slecht geluk een zeer bijgelovige manier is om over de dingen na te denken. I zei bijgelovig, zelfs al moeten we eraan toevoegen dat, alhoewel het als een modus loquendi aanvaardbaar is, desalniettemin, het theologisch onjuist is. Wat uitelijk lijkt op slecht geluk zou als een beproeving moeten gezien worden. Wat als goed geluk lijkt moet als een zegen gezien worden.

In deze zin, laat God kwaad toe door allerhande bijkomende oorzaken, onderdewelke de duivel ook begrepen is. Nu, hoe kunnen we weten of de duivel gelinkt is aan een reeks van slecht geluk die gebeurd zijn in uw leven?

Er is geen manier mogelijk, gezien we te maken hebben met een mogelijke oorzaak, dewelke, hoewel reëel, onzichtbaar is. Enkel wanneer de gebeurtenissen volledig onverklaarbaar zijn, ofwel wegens de manier waarop ze voorgekomen zijn, of omdat zo een reeks van gebeurtenissen niet redelijk is, kan het aanvaardbaar zijn dat er een duivelse oorzaak aan ten gronde ligt.

Daarom zouden de priesters moeten antwoorden dat er geen directe manier is om te weten of het de duivel is of niet die verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen die de persoon aangeeft. Maar indien de invloed van de duivel inderdaad achter deze gebeurtenissen zit, is de beste manier om van deze invloed af te geraken het gebed. Gebed, moet gezegd, is hetgene er Goddelijke zegeningen over ons brengt en ons kunnen bevrijden van dat kwade wezen. Onmiddellijk vragen mensen hoeveel er gebeden moet worden en op welke manier. Het antwoord daarop is: hoe meer je bidt hoe meer Goddelijke zegeningen over U en de Uwen.

Mensen hebben de neiging te zoeken naar moeilijke, bijna magische, manieren om terug vrede in hun leven te vinden. We moeten hen uitleggen dat God een God is vann eenvoud.

 

RETURN

INDEX