Vloeken, Toverspreuken, Kwade Oog


Velen vragen zich af of een vloek over iemand uitspreken werkt. Hiermee bedoelen we: die dingen die gedaan worden iemand kwaad te doen met de hulp van de duivel. Sommige noemen het onjuist het Kwade Oog, alhoewel het niets te maken heeft met de manier van kijken of met het oog zelf.

 

Het eerste wat er gezegd moet worden is dat de persoon die een vloek uitspreekt, alsook de persoon over wie de vloek uitgesproken wordt, de eerste personen zullen zijn die door de duivel gepakt zullen worden. Zonder twijfel zal dit pakken bestaan door ofwel een manier van duivelse invloed of bezetenheid of ziekte. De duivel wordt nooit zonder gevolg aangeroepen.

 

Dan zijn er mensen die zich afvragen of de vloek werkt tegen de vervloekte persoon. Dat hangt af van Gods Wil. Met andere woorden, hetzelfde kan gezegd worden van normale ongevallen, ziekte of ongeluk. God laat goed en kwaad in ons bestaan op aarde, gezien het Leven een rechtzaak is voor het Oordeel. Vanzelfsprekend zal een persoon die bidt en in Gods Gratie leeft beschermd worden door God. Hoe meer men bidt en een spiritueel leven leeft, des te meer zal men beschermd zijn.

Hoe kan iemand weten of hij/zij het slachtoffer is van een vloek? Er is geen manier om dit te weten, gezien de daden van de duivel onzichtbaar zijn. Het kan enkel zeker zijn wanneer een bezetenheid of andere duivelse interventie plaatsvindt in een persoon, waarvan de tekenen zichtbaar zijn voor een exorcist. Het is ook mogelijk te weten of een kwaad veroorzaakt wordt door een vloek wanneer dit kwaad samen gaat met kwade bovennatuurlijke gebeurtenissen. Maar tenzij er externe tekenen die een duivelse origine aantonen, verschijnen, kan niemand écht weten of de gebeurtenissen van natuurlijke origine zijn of niet.

Wat moet men doen indien iemand denkt door iemand anders vervloekt te zijn? Zoals net gezegd, is het niet mogelijk zekerheid te verkrijgen in deze zaak, zelfs niet voor een specialist, nog minder voor een particulier zonder de minste kennis over dit onderwerp. Maar als er een vloek is uitgesproken, is de enige manier om die te vernietigen, het omgekeerde te doen: God aanroepen.

Met andere woorden, indien een persoon de duivel heeft aanroepen om kwaad te doen, moet het slachtoffer God aanroepen om beschermd, geholpen en gezegend te worden door God. Goed is altijd sterker als kwaad.

 

Wanneer mensen naar mijn parochie komen en me zeggen dat ze aan een vloek lijden, zeg ik hen dat, buiten bepaalde uitzonderingen, het onmogelijk is om na te trekken of er een duivelse oorzaak is, maar dat indien ze inderdaad aan een vloek lijden, de enige remedie, het enige medicijn, het volgende doen is:

-bid een mysterie van de rozenkrans.

-lees 5 minuten de Bijbel.

-spreek gedurende een moment met God.

-ga naar de mis (op Zondag of zelfs regelmatiger)

-plaats een gezegend kruisbeeld in huis.

-plaats een gezegende beeltenis van de Heilige Maagd in huis.

-maak dagelijks het kruisteken met wijwater

 

Door dit te doen, indien het kwaad waaraan ze lijden door de duivel veroozaakt zijn, zullen die beginnen af te nemen. Maar indien ze op geen enkele wijze verminderen, dan is het een teken dat die niet door een vloek veroorzaakt zijn.

Appendix voor priesters

Vele priesters zijn geneigd skeptisch te zijn over het werken van een vloek. Desalniettemin zijn alle exorcisten anoniem in geloven dat vloeken bestaan die, door God toegestaan, kwade gevolgen gehad hebben. Dit is altijd maar opnieuw bevestigd geweest overal doorheen de eeuwen heen. Wanneer een vloek samengegaan is met bezetenheid, heeft de duivel soms de plaats prijsgegeven waar het object dat de bezetenheid of ziekte veroorzaakte, gevonden kon worden (begraven of anders weggestoken). Het duivelse object kon een kikker zijn verborgen in een kan, haarlokken in een wassen pop, enz... De verwijzing naar objecten is niet van zo groot belang als wel het feit dat het interessant is te bemerken dat er oorzaak-effekt connecties bestaan tussen de daad van demonen aanroepen en het kwaad dat er gedaan werd.

 

Ik zelf, die dit schrijf, was in het begin zeer skeptisch over dit onderwerp over vloeken. Maar de jaren ervaring hebben me verplicht te buigen voor de bewijzen. Soms moeten iemands eigen theoriën over hoe de wereld zou moeten zijn, de wereld erkennen hoe die werkelijk is.

 

Wel, elke bijkomstige oorzaak veroorzaakt enkel kwaad indien God het zo wil. Indien iets geen deel uitmaakt van Gods plan, gebeurt het eenvoudigweg niet. Daarom zijn de buitengewone daden van de duivel enkel een element meer dat deel uit maakt van het toelaten van kwaad in de wereld.

 

Hoe kan men weten of een persoon die verklaart dat hij lijdt aan de invloed van de duivel, correct is of lijdt aan autosuggestie. Wel, daar is geen manier om dit te weten te komen. De daden van de duivel zijn onzichtbaar. Het enige wat de priester kan doen is de persoon gedurende enkele ogenblikken zegenen (of zelfs een klein exorcisme reciteren in Latijn, zonder dat deze persoon zich dit realiseert) om te zien of er enige reaktie komt.

Indien er inderdaad een vreemde reactie volgt, zal het nodig zijn de persoon naar een in deze zaken gespecialiseerde priester te sturen. Diabolische invloeden produceren een serie van typische reakties die door een expert herkend zullen worden. Voor deze gevallen in dewelke er geen bezetenheid is, maar een buitengewone invloed van de duivel, zijn er gebeden opgenomen in de Appendix II van de Exorcisme Ritus.


RETURN

INDEX