De bezetenheid


Voor we van start gaan, is het nodig te zeggen dat, in het geval een persoon denkt bezeten te zijn, deze persoon eerst het secretariaat van zijn Bisschop van zijn Bisdom moet contacteren. Dit kan telefonisch. Daar zal men een afspraak regelen met de priester die in deze gespecialiseerd is. Indien in het Bisdom niemand in deze problematiek gespecialiseerd is, zullen ze aangeven welk het dichtsbijzijnde bisdom is waar een specialist gevonden kan worden.

 

We kunnen stellen dat sommige tekenen van bezetenheid de volgende zijn: in een trance vallen met de ogen naar achter gedraaid, plotselinge en onverklaarbare (vanwege haar intensiteit) aversie tegen alles wat sacraal is: kruisbeelden, Eucharistieviering, enz.. Alhoewel deze tekenen niet bij alle bezetenen aanwezig zijn, een eigenschap die altijd voorkomt is een periode van bewustzijnsverlies in de welke een andere kwade persoonlijkheid naar voren treedt. In het geval dit alles gebeurt na deelgenomen te hebben aan één of andere esoterische daad, dan is er genoeg reden om een priester op te zoeken die hierover uitspraak kan doen.

 

 

Appendix voor priesters
..............................................

Gezien het pastorale en samenvattende karakter van het vorige antwoord, is het niet mogelijk het uitgebreid te hebben over een ingewikkeld onderwerp als duivelse bezetenheid. Op dit onderwerp zal dieper ingegaan worden in de andere secties van deze website. Het antwoord weergegeven hierboven probeert een idee te geven aan hen die een vraag wensen te stellen over deze materie. Desalniettemin is bezetenheid een zeer ingewikkeld fenomeen. Om deze reden is het niet gewenst dat een priester voor eigen rekening een uitspraak doet, maar deze naar een specialist doorstuurt.

Ondanks hetgeen hierboven vermeld staat, is het een vergissing te geloven dat bezetenheid enkel bestaat wanneer er een branderig gevoel verwerkt wordt door het sprenkelen van wijwater of wanneer het voor de persoon onmogelijk is een kerk binnen te treden of wanneer iemand in ongekende talen spreekt. De meest kenmerkende karaktertrek voor bezetenheid is wanneer de persoon meegedaan heeft aan een esoterische ritus, deze persoon in trance komt waarin een tweede kwaadaardige persoonlijkheid naar voren treedt.

Er zijn vele priesters die geloven dat bezetenheid enkel iets is wat in films voorkomt. Alhoewel het waar is dat er sommige spectaculaire gevallen geweest zijn, komt het vaker voor dat de bezetenheid geen andere tekenen vertoont dan die beschreven die in de meeste gevallen in de Bijbel voorkomen.


RETURN

INDEX